Przedszkole specjalne

W Akademii Dziecka zapewniamy bezpłatny pobyt, wyżywienie, edukację wychowania przedszkolnego oraz specjalistyczną terapię w przedszkolu.

Oferujemy pomoc terapeutyczno-edukacyjną dla dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z myślą o nich przygotowujemy specjalny program opracowany przez pedagogów z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W naszej Akademii korzystamy z narzędzi diagnostycznych,  które pozwalają na kontrolowanie poziomu funkcjonowania dziecka i jego postępów w rozwoju.

Wyposażyliśmy nasze przedszkole w odpowiednie pomieszczenia przystosowane do indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych. Wspomagamy psychofizyczny rozwój dzieci.

W naszej bezpłatnej ofercie znajdziecie:

 • wykwalifikowana i doświadczona kadra
 • zajęcia wychowawczo-dydaktyczne
 • zajęcia indywidualne i grupowe
 • zajęcia muzyczne i rytmiczne
 • zajęcia plastyczne
 • nauka samoobsługi i samodzielności
 • spacery i zabawy na świeżym powietrzu
 • zajęcia terapeutyczne z fizjoterapeutą
 • zajęcia z pedagogiem
 • zajęcia z logopedą
 • bezpłatny dojazd w odległości 30 km
 • wyżywienie