Projekt – Żłobek Dziecięcy Akademii Myszki Miki

PROJEKT – Żłobek dziecięcy Akademii Myszki Miki

Numer projektu: RPLD.10.01.00-10-C003/17

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ADRES Żłobka dziecięcego Akademii Myszki Miki – Gorzkowice:
ul. Przemysłowa 11a, Gorzkowice,

tel. 510-04-24-82

e-mail: biuro@akademiadziecka.com.pl

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

adres Facebook: https://www.facebook.com/%C5%BB%C5%82obek-Akademii-Myszki-Miki-Gorzkowice-382877725532637/?modal=admin_todo_tour

ADRES Żłobka dziecięcego Akademii Myszki Miki – Brzeziny:
ul. Łódzka 19, Brzeziny,

tel. 510-04-24-82

e-mail: biuro@akademiadziecka.com.pl

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

adres Facebook: https://www.facebook.com/%C5%BB%C5%82obek-Akademia-Myszki-Miki-Brzeziny-1766940720039803/?modal=admin_todo_tour

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.03.2018 r. – 29.02.2020 r.

Wartość projektu: 1.969.788,66 zł
Dofinansowanie: 1.792.488,66 zł

OSOBA DO KONTAKTU:
Paweł Dędek tel. 510-04-24-82
e-mail:
pawel.dedek@googlemail.com

BIURO PROJEKTU:
ul. Zielona 19

97-350 Gorzkowice


CEL:

Celem głównym projektu jest utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Brzeziny 30 osób (28Ki2M) i w gm. Gorzkowice 18 osób (17Ki1M) oraz zapewnienie wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej dla 14 osób (11Ki3M) przez co rodzice będą mogli powrócić na rynek pracy oraz podjąć zatrudnienie w okresie realizacji projektu

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

Rodzaj wsparcia: Aktywizacja zawodowa grupy docelowej w mieście Brzeziny oraz w gminie Gorzkowicach poprzez powrót na rynek pracy oraz objęcie wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej w okresie realizacji projektu

Dokładna data – od 01.03.2018 r. do 29.02.2020 r

Od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30

Adres realizacji wsparcia:

ul. Przemysłowa 11a, Gorzkowice,

ul. Łódzka 19, Brzeziny,

 

 

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *