Projekt Żłobek Kaczor Donald

PROJEKT – Żłobek Kaczor Donald

Numer projektu: RPLD.10.01.00-10-C004/17

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ADRES Żłobka Kaczor Donald – Pabianice:
ul. Ossowskiego 22, Pabianice,

tel. 510-04-24-82

e-mail: biuro@akademiadziecka.com.pl

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

adres Facebook: https://www.facebook.com/%C5%BB%C5%82obek-Kaczor-Donald-Pabianice-242928919811457/?modal=admin_todo_tour

ADRES Żłobka Kaczor Donald – Zelów:
ul. Żeromskiego 20, Zelów,

tel. 510-04-24-82

e-mail: biuro@akademiadziecka.com.pl

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

adres Facebook: https://www.facebook.com/%C5%BB%C5%82obek-Kaczor-Donald-Zel%C3%B3w-991424901031942/?modal=admin_todo_tour

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.03.2018 r. – 29.02.2020 r.

Wartość projektu: 1.603.910,28 zł
Dofinansowanie: 1.459.550,28 zł

OSOBA DO KONTAKTU:
Paweł Dędek tel. 510-04-24-82
e-mail:
pawel.dedek@googlemail.com

BIURO PROJEKTU:
ul. Zielona 19

97-350 Gorzkowice


CEL: Celem głównym projektu jest utworzenie 36 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Zelów 18 osób (17Ki1M) i w mieście Pabianice 18 osób (17Ki1M) oraz zapewnienie wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej dla 16 osób (14Ki2M) przez co rodzice będą mogli powrócić na rynek pracy oraz podjąć zatrudnienie w okresie realizacji projektu od 01.03.2018r. do 29.02.2020r.

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

Rodzaj wsparcia: Aktywizacja zawodowa grupy docelowej w mieście Zelów oraz w mieście Pabianice poprzez powrót na rynek pracy oraz objęcie wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej w okresie realizacji projektu

Dokładna data – od 01.03.2018 r. do 29.02.2020 r

Od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30

Adres realizacji wsparcia:

ul. Ossowskiego 22, Pabianice,

ul. Żeromskiego 20, Zelów,

 

 

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *