PROJEKT – Żłobek dziecięcy Akademii Myszki Miki

PROJEKT – Żłobek dziecięcy Akademii Myszki Miki

Numer projektu: RPLD.10.01.00-10-C003/17

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ADRES Żłobka dziecięcego Akademii Myszki Miki – Gorzkowice:
ul. Szkolna 1A

97-350 Gorzkowice

tel. 500-127-135

e-mail: zlobekakademiamyszkimiki@gmail.com

adres Facebook: https://www.facebook.com/%C5%BB%C5%82obek-Dzieci%C4%99cy-Akademii-Myszki-Miki-Gorzkowice-382877725532637/

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

ADRES Żłobka dziecięcego Akademii Myszki Miki – Brzeziny:
ul. Łódzka 19, 95-060 Brzeziny

tel. 882-143-214

e-mail: zlobekakademiamyszkimiki@gmail.com

adres Facebook: https://www.facebook.com/%C5%BB%C5%82obek-Akademia-Myszki-Miki-Brzeziny-1766940720039803/

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.03.2018 r. – 29.02.2020 r.

Wartość projektu: 1.969.788,66 zł
Dofinansowanie: 1.792.488,66 zł

OSOBA DO KONTAKTU:
Paweł Dędek tel. 510-04-24-82
e-mail:
pawel.dedek@googlemail.com

BIURO PROJEKTU:
ul. Zielona 19

97-350 Gorzkowice


CEL:

Celem głównym projektu jest utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Brzeziny 30 osób (28Ki2M) i w gm. Gorzkowice 18 osób (17Ki1M) oraz zapewnienie wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej dla 14 osób (11Ki3M) przez co rodzice będą mogli powrócić na rynek pracy oraz podjąć zatrudnienie w okresie realizacji projektu