Nazwa Beneficjenta: New Look Paweł Dędek

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Rodzaj wsparcia: opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat objętych wsparciem w programie

Dokładna data – od 01.06.2017 do 28.02.2019

Od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30

Adres realizacji wsparcia: Ręczno, ul Główna 36