Ramowy rozkład dnia

Każdy dzień w przedszkolu jest szczegółowe zaplanowany. Dzięki temu DZIECI czują się bezpiecznie, uczą się pojęcia czasu i samodzielności, a nauczyciele mogą jak najlepiej wykorzystać czas na zajęciach.

6:30 – 8:30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

Kształtowanie zachowań kulturalnych, ćwiczenia poranne, praca indywidualna, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, prace porządkowe.

8:30 – 9:30 ŚNIADANIE

Czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:30 – 10:30 ZAJĘCIA EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZE

Realizowanie zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka (w/g 15 obszarów edukacyjnych – podstawa programowa), język angielski, zajęcia ruchowe, instruktaże pod kierunkiem nauczyciela.

10:30 – 11:00 CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

Ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży, wdrażanie do samodzielności.

11:00 – 11:45 ZABAWA

Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, spacery, wycieczki, zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie ustalonych zada i norm panujących w grupie, w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11:45 – 12:45 OBIAD

Wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z posługiwania się sztućcami.

12:45 – 14:00 LEŻAKOWANIE

Relaksacja, czytanie bajek i baśni przez nauczyciela.

14:00 – 14:15 PODWIECZOREK

Czynności samoobsługowe i porządkowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku.

14:15 – 16:30 REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELA

W zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych, prace porządkowe.