Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Gimnastyka dla języka . W naszym przedszkolu zostają przeprowadzone badania wstępne w celu ustalenia stanu mowy dzieci na początku każdego roku szkolnego. P takiej diagnozie odpowiednio do jej wyników organizowana jest indywidualna i grupowa terapia logopedyczna dzieci. Logopeda prowadzi również doradztwo logopedyczne dla rodziców i nauczycieli.

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają około 20 – 30 minut i obejmują zagadnienia życia codziennego. Zajęcia oparte są na zabawie, słuchaniu piosenek, wspólnym śpiewaniu, powtarzaniu wierszyków, opisywaniu ilustracji. Należy również podkreślić, że język angielski jest obecny nie tylko podczas trwania wyżej wymienionych zajęć. Uczymy języka w sposób interesujący i przyjemny, ale jednocześnie intensywny. Piosenki, które dzieci poznają na zajęciach śpiewane są również w czasie wolnym, w ten sposób dzieci utrwalają nie tylko słowa, lecz także znaczenie poszczególnych tekstów. Dla naszych nauczycieli najważniejsze są dzieci i ich potrzeby.

ZAJĘCIA MUZYCZNO - TANECZNO - RYTMICZNE

Zajęcia te kształtują oraz rozwijają talent i wrażliwość muzyczną wśród dzieci. Uczą współpracy w grupie, a także umożliwiają zużycie nadmiaru energii. Wpływają w znacznym stopniu na ogólny rozwój psychomotoryczny dzieci. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 20 – 30 minut.

EKSPERYMENTARIUM

Najskuteczniejszym (i długotrwałym) sposobem poznawania świata są samodzielnie wykonywane doświadczenia. Jest to sposób bardzo skuteczny, ale także czasochłonny. Doświadczenia dziecko powinno wykonywać możliwie jak najwcześniej. Konieczne jest zapewnienie warunków bezpiecznego poznawania świata i otrzymania pomocy dorosłego człowieka. Zajęcia odbywają się w cyklu zajęć comiesięcznych. Tematyka zajęć jest dostosowywana do aktualnych potrzeb dzieci.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Comiesięczny cykl zajęć plastyczno – technicznych, kształtujących wśród dzieci wrażliwość estetyczną, rozwijających wyobraźnię, zdolności plastyczne oraz umiejętności manualne dziecka.

ZAJĘCIA KULINARNE

To fascynująca podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki zabawie w gotowanie połączonej z elementami terapii sensorycznej w prosty i przyjemny sposób można wspierać dziecko w poznawaniu zmysłowym i rozumieniu przez nie otaczającego go świata.
Zajęcia te mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić przedszkolaki do zdrowego odżywiania pokazując, że to, co jest zdrowe może też ładnie wyglądać i wyśmienicie smakować.
Dzięki warsztatom kulinarnym dzieci rozwiną nawyki racjonalnego i zdrowego odżywiania, nabędą umiejętność planowania i organizowania swoich działań, rozwiną swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną. Wspólne przyrządzanie posiłków będzie również okazją do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni między dziećmi. Zajęcia odbywają się w cyklu comiesięcznym

BAJKOTERAPIA

Terapia przez bajki. Jest to doskonała metoda relaksacyjna po dniu pełnym wrażeń. Dzięki bajkom dziecko rozwija umiejętności emocjonalne, poznaje różne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji, rozładowuje napięcia, a także wzbogaca słownictwo, wiedzę o sobie i świecie.